Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 dage siden

Persondataforodningen

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Forordningen har stor betydning for alle der behandler personoplysninger, hvilket de fleste ikke kan undsige sig fra at gøre, da man i et eller andet omfang administrere persondata, enten i form af personaleoplysninger, kundedata m.v.

Formålet med forordningen er at beskytte borgernes, også kaldet de registreredes, personoplysninger. Med forordningen er der indført en række principper, som skal bevirke en mere respektfuld og gennemsigtig behandling af personoplysningerne. Den øgede beskyttelse følger af, at der med forordningen ligeledes åbnes op for en mere fri mulighed for at udveksle data i mellem medlemslandene, hvilket i sagens natur kræver et højere niveau af beskyttelse, og en harmonisering af reglerne, således at alle medlemslande skal leve op til de samme databeskyttelseskrav.

Nogle af de mest essentielle begrebet der følger med forordningen, er retten til at blive glemt, dataportabilitet, samtykke, dataansvarlige og databehandlere, underretningspligten, samarbejdspligten, databeskyttelsesrådgiver og ikke mindst sanktioneringerne. Nedenfor følger en kort forklaring på ovenstående begreber.

Retten til at blive glemt
Retten til at blive glemt indebærer, at en registreret person, kan anmode om, at få korrekte personoplysninger slettet, såfremt det ikke længere tjener et sagligt og relevant formål at have oplysningerne liggende.

Dataportabilitet
Dataportabilitet er endnu en af de registreredes rettigheder. Med denne ret, kan den registrerede få flyttet sine oplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Samtykke
Samtykket udgør hovedreglen for at ens oplysninger lovligt må blive behandlet. Der kan være visse undtagelser til kravet om samtykke, men disse skal være med hjemmel i loven, og må ikke bero på usaglige grunde. Kravet om samtykke indebærer desuden, at du skal være fuldt ud informeret om, hvad du samtykker til, og dit samtykke skal være udtrykkeligt eller utvetydigt, alt afhængig af, hvilke oplysninger der ønskes behandlet om dig.

Dataansvarlige
Den dataansvarlige er den der bestemmer til hvilket formål, og med hvilke hjælpemidler, den registreredes oplysninger må behandles. Det er endvidere den dataansvarlige, der skal informere den registrerede, hvis der er sket et brud på sikkerheden, der bevirker, at den registreredes oplysninger på en eller anden måde, er blevet udsat for fare.

Databehandler
Databehandleren er den der behandler data på vegne af den dataansvarlige. Det er databehandleren der skal sikre, at der er truffet de fornødne og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af persondata, afhængig af behandlingen og oplysningernes karakter og omfang.

Det kan være problematisk at vurdere, hvorvidt man er databehandler eller dataansvarlig, da det i høj grad afhænger af, hvilken ydelse der leveres, og hvad virksomhedens kerneaktivitet består i.

Underretningspligten
Underretningspligten, er den dataansvarliges pligt til at underrette den registrerede om brud, som kan udgøre en risiko for den registreredes rettigheder.

Samarbejdspligten
Samarbejdspligten er tredelt. Dels består samarbejdspligten i den dataansvarlige og databehandlerens pligt til at samarbejde med hinanden, men også til at samarbejde loyalt med Datatilsynet. Endvidere består samarbejdspligten i, at datatilsynene i de respektive medlemsstater skal samarbejde, for at sikre, at den registrerede kun skal henvende sig til et tilsyn, for at få behandlet sin sag.

Databeskyttelsesrådgiver
Som et internt revisionsværktøj, er databeskyttelsesrådgivere et krav i det offentlige når disse behandler persondata, samt virksomheder når dennes kerneaktivitet består af regelmæssig og systematisk overvågning af registrerede, under hensyn til karakter og omfang, samt virksomheder hvor kerneaktiviteten består i behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger, herunder de følsomme oplysninger angivet i § 9 og oplysninger vedrørende straffesager i § 10

Sanktioneringerne
Det tiltag der formentlig trykker allermest, er de bødestørrelser, som forordningen præsenterer. Sanktionerne består i bøder op til 10 mio. EURO eller 2 % af den globale omsætning, såfremt denne er højere end 10 mio. EURO., eller op til 20 mio. EURO eller 4 % af den globale omsætning, såfremt denne er højere end 20 mio. EURO. Om bøden er 10 eller 20 mio. EURO vurderes på baggrund af hvilke brud på databehandlingen der er tale om.

Hvad kan vi hjælpe med?
Er du i tvivl hvorvidt din virksomhed lever op til de nye krav, om du er databehandler eller dataansvarlig, og dermed hvilke forpligtelser du er underlagt, hjælper vi i JuridiskBistand gerne med en gennemgang af din virksomheds dataflow. På baggrund heraf giver et bud på, hvilke procedurer der skal til, for at optimere din virksomheds databeskyttelsesniveau.

JuridiskBistand hjælper også gerne, såfremt du som person mener, eller er blevet bekendt med, at der er sket et brud på dine rettigheder som registreret, og du ønsker hjælp til formulering af indsigelse herimod, eller såfremt du ønsker at klage til den dataansvarlige eller Datatilsynet.
... Se MereSe Mindre

Juridisk professionel rådgivning efter dine behov

Vi tilbyder konkurrencedygtige og faste priser på en lang række juridiske udfordringer og opgaver. Vores hold af eksperter sidder klar til at hjælpe dig. Uanset om det drejer sig om skilsmissesager, køberrådgivning ved boligerhvervelse, behandling af dødsbo eller noget helt andet.

Vi har faste lave priser, men tager altid udgangspunkt i din sag. Det koster ikke noget at spørge.
Kontakt os endelig, hvis det du søger hjælp til, ikke fremgår af vores prisliste. Vi kan sikkert sammen finde løsningen på din udfordring.

Vi har fysiske kontorer i Nyborg, Odense, Herlev og på Frederiksberg, men tager imod sager fra hele landet.

Fakta

JuridiskBistand har eksisteret siden 2015, og tilsammen har vi mere end 16 års juridisk erfaring.

FAKTA
JuridiskBistand tilbyder rådgivning af personale, som er uddannet cand.jur.

Vi er ikke rettergangsfuldmægtige, vi er uddannede jurister.

Ingen bliver rige af at føre retssager, udover advokaten.

Dette er et udvalg af vores ydelser!

Skilsmisse

Kom godt videre! Få hjælp til en bodelingsoverenskomst eller andet i forbindelse med jeres skilsmisse, så I undgår uoverensstemmelser på et senere tidspunkt.

Testamente

Har du sikret din sidste vilje? Vi kan skræddersy lige det testamente du ønsker.

Køberrådgivning

Få komplet rådgivning i forbindelse med din bolighandel til en fast lav pris og du slipper for ubehagelige overraskelser.

Dødsbo

At miste et familiemedlem er aldrig sjovt og det kan være svært at overskue alle de praktiske ting der følger med. Vi står klar til at hjælpe dig i en svær tid.

Dette er et udvalg af vores ydelser!

Skilsmisse

Kom godt videre! Få hjælp til en bodelingsoverenskomst eller andet i forbindelse med jeres skilsmisse, så I undgår uoverensstemmelser på et senere tidspunkt.

Testamente

Har du sikret din sidste vilje? Vi kan skræddersy lige det testamente du ønsker.

Køberrådgivning

Få komplet rådgivning i forbindelse med din bolighandel til en fast lav pris og du slipper for ubehagelige overraskelser.

Dødsbo

At miste et familiemedlem er aldrig sjovt og det kan være svært at overskue alle de praktiske ting der følger med. Vi står klar til at hjælpe dig i en svær tid.