Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Nyt lovforslaget lyder på at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte.

Hvad betyder dette for dig?

Lea Wermelin (S) fremstiller lovforslaget med forventet 1. behandling den 22.10. Hvis lovforslaget vedtages, vil det fra april 2021 medføre, at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte. Dette vil for nuværende påhvile køber.

Du vil fra april, som køber, have pligt til at underrette omkring brændeovne der er fra før 2003, ved tinglysning af skøde.
Beviset for at din brændeovn er fra efter 2003 skal forevises Miljø- og Fødevarestyrelsen der herefter træffer afgørelse. Kan du ikke selv se hvor gammel din brændeovn er, kan du rekvirere en skorstensfejer til at udarbejde en erklæring.

Det er alene brændeovne der påtænkes at blive omfattet, og derfor ikke åbne pejse, kakkelovne, antikke brændeovne m.m.

Hensigten med loven er at få udskiftet de gamle brændeovne der står rundt om i landet, og hermed mindske partikelforureningen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os i JuridiskBistand hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp ved køb eller salg af fast ejendom. Tlf. 69 134 135, eller pr. mail på info@juridisk-bistand.dk
... Se MereSe Mindre

Skal du handle bolig?

Køb af boliger eller andre faste ejendomme, hører til en af de mest betydningsfulde økonomiske dispositioner, vi foretager os, i hvert fald for de fleste af os.

Der vil naturligvis altid være risici forbundet med den beslutning, der i sidste ende træffes om at gennemføre handlen. Det er derfor vigtigt at kende handlens vilkår og betydningen heraf.

Nogle tror fejlagtigt at sælgers ejendomsmægler rådgiver én i handlen. Loven blev ændret for mere end et år siden, da man politisk set, erkendte at det var nødvendigt at foretage en præcisering af ejendomsmæglerens rolle;

Ejendomsmægleren er sælgers repræsentant.Der er altså ingen der må rådgive både køber og sælger i samme handel.

De fleste tror eksempelvis, at den standard aftale, ejendomsmægleren anvender til gennemførelse af salget, ikke indeholder bestemmelser der er til skade for køber. Men nogle gange oplever vi eksempelvis, at der i aftalen om køb af ejendom, indsættes en bestemmelse om, at

…. køber ikke kan påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af henholdsvis tilstandsrapporten og el-synsrapporten.”

Ret ærgerligt hvis en evt. ejerskifteforsikring ikke dækker. Jeg anbefaler altid, at man sletter denne bestemmelse, eller at man som minimum får tilføjet »i det omfang der er forsikringsdækning herfor«

Når der handles projektsalg, kan der være penge at spare, ved at få den rigtige rådgivning fra starten af. Kan man som køber være sikker på at få leveret nøglerne til sit nybygget hus, til den aftalte tid? -ikke nødvendigvis og hvad gør man så? Som i mange andre henseender, kan det bare være utrolig dyrt at få ret.

“En ting er at have ret, en anden ting er at få ret.”
Det er derfor yderst vigtigt at læse kontrakt og bilag grundigt igennem og forstå alt hvad der står i dem, så man undgår de ubehagelige, og ofte dyre overraskelser.

Lad JuridiskBistand være din sikkerhed for at faldgruber og risici undgås. Kontakt os på 69 134 135 eller send en mail til info@juridisk-bistand.dk

Se mere på vores hjemmeside www.juridisk-bistand.dk

Denne artikel var skrevet af Mette Angelo

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.