Nyheder

Seneste indlæg

2 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Skal du separeres eller skilles? Eller sker der på anden måde ændringer i din familie, for eksempel navngivning af den lille ny eller adoption? Så skal du for fremtiden tage kontakt til Familieretshuset.

Fra den 1. april erstattede Familieretshuset Statsforvaltningen. Familieretshuset varetager en lang række opgaver, der berører den familiemæssige del af dit liv, herunder skilsmisse.

Ønsker du at blive skilt, og har du og din ægtefælle børn under 18 år sammen, vil jeres konkrete sag nu blive inddelt i enten en rød, gul eller grøn sag, afhængig af hvor enige I er om bopæl, samvær og forældremyndighed. Samtidig er det heller ikke muligt at blive skilt med det samme, selvom I er enige, når I har børn under 18 år. Dette kræver en refleksionsperiode på 3 måneder, med rådgivning fra Familieretshuset. Er I derimod uenige, kan sagen blive taget op i den nyoprettede Familieret. Som noget nyt bliver børnene også tildelt en kontaktperson, mens sagen behandles.
Denne nye håndtering af skilsmisser skyldes, at en ny skilsmisselov er trådt i kraft, sideløbende med oprettelsen af Familieretshuset.

Udover rådgivning i forbindelse med skilsmisser, hvor børn er impliceret, varetager familieretshuset også en lang række andre sager, f.eks. fremtidsfuldmagter for personer der er fritaget for digital post og dermed NemID, navneændring, faderskabssager, bidragssager m.m.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, står vi hos JuridiskBistand naturligvis til rådighed. Ring på 69 134 135, du kan også skriv til os på info@juridisk-bistand.dk, eller kom ind til en kop kaffe og en snak. Du finder os i Nyborg, Odense og i København.
... Se MereSe Mindre

Skilsmisse

Ifølge tal på Danmarks Statistik, ender næsten halvdelen af alle ægteskaber i skilsmisse.Men hvad gælder der så, når man bliver skilt?

Mange ægtefæller tror fejlagtigt, at de hæfter for hinandens gæld. Udgangspunkt er, at hver ægtefælle kun hæfter for sin egen gæld, uanset om gælden er opstået før eller under ægteskabet. Dette gælder også,selvom ægtefællerne har almindeligt fælleseje i ægteskabet.

En ægtefælle hæfter altså ikke for den anden ægtefælles gæld, medmindre ægtefællen udtrykkeligt overforen långiver har påtaget sig at hæfte solidarisk med sin ægtefælle for et lån, eller ægtefællen udtrykkeligt har påtaget sig at kautionere for sin ægtefælle. Den solidariske hæftelse ser vi ofte, når der optagesrealkreditlån, boliglån eller billån. Man har altså ikke krav på at banken splitter gælden op, fordi man bliver skilt.

Der findes dog én meget væsentlig undtagelse til udgangspunkt om at man ikke hæfter for hinandens gæld, nemlig SKAT.

SKAT

Når SKAT ikke har kunnet inddrive restskat fra ægtefælle, har SKAT mulighed for at indkræve skyldig skat, der påhviler den ene ægtefælle, hos den anden ægtefælle.

Hæftelsen forudsætter, at SKAT forgæves har forsøgt at inddrive restskatten hos skyldner-ægtefællen. Dog hæfter den anden ægtefælle kun for skattegæld, der er opstået fra og med vielsesåret og indtil det ægteskabelige samliv måtte ophøre. Der er således ingen risiko for at komme til at hæfte for ægtefællens“gamle” skattegæld, der er opstået i årene forud for det år, hvori ægteskabet er indgået. Hæftelsen gælderendvidere kun, så længe ægtefællerne er samlevende eller indtil de bliver skilt.

MEN MAN KAN ALLIGEVEL INDIREKTE KOMME TIL AT BETALE FOR GÆLDEN.

Uanset dette kan ægtefællen såvel i forbindelse med separation eller skilsmisse komme til – indirekte – at dække hele eller dele af den anden ægtefælles gæld, såfremt ægtefællerne har fælleseje i ægteskabet.

Ved den deling af fællesboet, der skal finde sted såvel i forbindelse med separation eller skilsmisse som ved død, skal hver ægtefælles bodel opgøres. Dette sker ved at hver ægtefælle opføre sin nettoformue;ægtefællens egne aktiver fratrukket ægtefællens egne passiver.

Er en ægtefælles bodel/nettoformue i plus, skal den positive nettoformue deles ligeligt med den andenægtefælle.
Er en ægtefælles bodel/nettoformue derimod negativ, f.eks. på grund af en større gæld, fastsættes værdien af denne bodel til kr. 0 og indgår dermed ikke i delingen. Den ægtefælle, der har en negativ bodel, kommersåledes ikke af med halvdelen af sin negative nettoformue til den anden ægtefælle, idet ægtefællen ikkehæfter for gælden.

ET EKSEMPEL

Hvis manden f.eks. har en positiv nettoformue på 4 mio. kr., mens hustruen har en negativ nettoformue på 2mio. kr., vil hustruens bodel blive fastsat til 0 kr. og manden overtager ingen del af hustruens gæld. Til gengæld skal mandens positive nettoformue på 4 mio. kr. deles lige mellem parterne, og manden skal derfor i bodelingen afgive 2 mio. kr. til hustruen (og dermed hustruens kreditorer). Manden kommer således ikke til at hæfte for hustruens gæld, men hans egen formue bliver formindsket betydeligt som følge af hustruensgæld.

Står du og skal skilles, kan det være essentielt at modtage rådgivning så tidligt i forløbet så muligt. JuridiskBistand tilbyder en uforpligtende snak.

Denne artikel var skrevet af Thomas Dose

Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.