Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
8 months siden

Vi søger for klient en landejendom i det optegnet område, gerne med jord til.
Det er ikke et krav at der er jord til, hvis det er det rigtige hus og sted.
Så overvejer i at sælge, eller kender I nogen der vil sælge så tage endelig fat i os på telefon 69 134 135 eller info@juridisk-bistand.dk

Må meget gerne deles🙏🏻
... Se MereSe Mindre

Vi søger for klient en landejendom i det optegnet område, gerne med jord til. 
Det er ikke et krav at der er jord til, hvis det er det rigtige hus og sted. 
Så overvejer i at sælge, eller kender I nogen der vil sælge så tage endelig fat i os på telefon 69 134 135 eller info@juridisk-bistand.dk  Må meget gerne deles🙏🏻

Skilsmisse

Ifølge tal på Danmarks Statistik, ender næsten halvdelen af alle ægteskaber i skilsmisse.Men hvad gælder der så, når man bliver skilt?

Mange ægtefæller tror fejlagtigt, at de hæfter for hinandens gæld. Udgangspunkt er, at hver ægtefælle kun hæfter for sin egen gæld, uanset om gælden er opstået før eller under ægteskabet. Dette gælder også,selvom ægtefællerne har almindeligt fælleseje i ægteskabet.

En ægtefælle hæfter altså ikke for den anden ægtefælles gæld, medmindre ægtefællen udtrykkeligt overforen långiver har påtaget sig at hæfte solidarisk med sin ægtefælle for et lån, eller ægtefællen udtrykkeligt har påtaget sig at kautionere for sin ægtefælle. Den solidariske hæftelse ser vi ofte, når der optagesrealkreditlån, boliglån eller billån. Man har altså ikke krav på at banken splitter gælden op, fordi man bliver skilt.

Der findes dog én meget væsentlig undtagelse til udgangspunkt om at man ikke hæfter for hinandens gæld, nemlig SKAT.

SKAT

Når SKAT ikke har kunnet inddrive restskat fra ægtefælle, har SKAT mulighed for at indkræve skyldig skat, der påhviler den ene ægtefælle, hos den anden ægtefælle.

Hæftelsen forudsætter, at SKAT forgæves har forsøgt at inddrive restskatten hos skyldner-ægtefællen. Dog hæfter den anden ægtefælle kun for skattegæld, der er opstået fra og med vielsesåret og indtil det ægteskabelige samliv måtte ophøre. Der er således ingen risiko for at komme til at hæfte for ægtefællens“gamle” skattegæld, der er opstået i årene forud for det år, hvori ægteskabet er indgået. Hæftelsen gælderendvidere kun, så længe ægtefællerne er samlevende eller indtil de bliver skilt.

MEN MAN KAN ALLIGEVEL INDIREKTE KOMME TIL AT BETALE FOR GÆLDEN.

Uanset dette kan ægtefællen såvel i forbindelse med separation eller skilsmisse komme til – indirekte – at dække hele eller dele af den anden ægtefælles gæld, såfremt ægtefællerne har fælleseje i ægteskabet.

Ved den deling af fællesboet, der skal finde sted såvel i forbindelse med separation eller skilsmisse som ved død, skal hver ægtefælles bodel opgøres. Dette sker ved at hver ægtefælle opføre sin nettoformue;ægtefællens egne aktiver fratrukket ægtefællens egne passiver.

Er en ægtefælles bodel/nettoformue i plus, skal den positive nettoformue deles ligeligt med den andenægtefælle.
Er en ægtefælles bodel/nettoformue derimod negativ, f.eks. på grund af en større gæld, fastsættes værdien af denne bodel til kr. 0 og indgår dermed ikke i delingen. Den ægtefælle, der har en negativ bodel, kommersåledes ikke af med halvdelen af sin negative nettoformue til den anden ægtefælle, idet ægtefællen ikkehæfter for gælden.

ET EKSEMPEL

Hvis manden f.eks. har en positiv nettoformue på 4 mio. kr., mens hustruen har en negativ nettoformue på 2mio. kr., vil hustruens bodel blive fastsat til 0 kr. og manden overtager ingen del af hustruens gæld. Til gengæld skal mandens positive nettoformue på 4 mio. kr. deles lige mellem parterne, og manden skal derfor i bodelingen afgive 2 mio. kr. til hustruen (og dermed hustruens kreditorer). Manden kommer således ikke til at hæfte for hustruens gæld, men hans egen formue bliver formindsket betydeligt som følge af hustruensgæld.

Står du og skal skilles, kan det være essentielt at modtage rådgivning så tidligt i forløbet så muligt. JuridiskBistand tilbyder en uforpligtende snak.

Denne artikel var skrevet af Thomas Dose

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.