Nyheder

Seneste indlæg

2 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Skal du separeres eller skilles? Eller sker der på anden måde ændringer i din familie, for eksempel navngivning af den lille ny eller adoption? Så skal du for fremtiden tage kontakt til Familieretshuset.

Fra den 1. april erstattede Familieretshuset Statsforvaltningen. Familieretshuset varetager en lang række opgaver, der berører den familiemæssige del af dit liv, herunder skilsmisse.

Ønsker du at blive skilt, og har du og din ægtefælle børn under 18 år sammen, vil jeres konkrete sag nu blive inddelt i enten en rød, gul eller grøn sag, afhængig af hvor enige I er om bopæl, samvær og forældremyndighed. Samtidig er det heller ikke muligt at blive skilt med det samme, selvom I er enige, når I har børn under 18 år. Dette kræver en refleksionsperiode på 3 måneder, med rådgivning fra Familieretshuset. Er I derimod uenige, kan sagen blive taget op i den nyoprettede Familieret. Som noget nyt bliver børnene også tildelt en kontaktperson, mens sagen behandles.
Denne nye håndtering af skilsmisser skyldes, at en ny skilsmisselov er trådt i kraft, sideløbende med oprettelsen af Familieretshuset.

Udover rådgivning i forbindelse med skilsmisser, hvor børn er impliceret, varetager familieretshuset også en lang række andre sager, f.eks. fremtidsfuldmagter for personer der er fritaget for digital post og dermed NemID, navneændring, faderskabssager, bidragssager m.m.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, står vi hos JuridiskBistand naturligvis til rådighed. Ring på 69 134 135, du kan også skriv til os på info@juridisk-bistand.dk, eller kom ind til en kop kaffe og en snak. Du finder os i Nyborg, Odense og i København.
... Se MereSe Mindre

Fremtidsfuldmagter

Pris kun 2.000,- resten af september –  normalpris 2.800,-

Den 01.09.2017 trådte en ny ordning omkring de såkaldte fremtidsfuldmagter i kraft.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du bliver syg eller svækket eller i øvrigt mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

Økonomiske forhold omfatter bl.a. adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser. Personlige forhold omfatter derimod adgangen til at søge om offentlig hjælp, fx hjemmehjælp, komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal.

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger herunder ægtefælle og børn, eneste krav for en fuldmægtig er, at fremtidsfuldmægtigen ikke må være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.  Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne, som var handlingen foretaget af dig. Fuldmagten kan og bør således oprettes inden du går hen og bliver syg, men vil altså først træde i kraft i fremtiden, i tilfælde af sygdom eller lignende.

Før du udpeger en fremtidsfuldmægtig, bør du orientere og inddrage personen i dine overvejelser, således at du sikre dig, at han/hun har både evne og vilje til at varetage opgaven.

En fremtidsfuldmagt er set privat alternativ til værgemål. Fuldmagten kan i særdeleshed være vigtig i de tilfælde, hvor enten du, eller du og din ægtefælle er ejer af jeres ejendom. Uden en fuldmagt, bliver ægtefællens råden herover stærkt begrænset og næsten umulig.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt med NemID på www.tinglysning.dk. Herefter skal den vedstås for en notar, som skal bekræfte din identitet og at du i øvrigt er i stand til at oprette fuldmagten. Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr. (2018).  Er du derimod fritaget for digital post, kan du få oprettet en fysisk fremtidsfuldmagt som herefter skal oprettes ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen er også den myndighed der i øvrigt sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt. Hvis du, som fuldmagtsgiver, selv er i stand til det, kan du selv bede Statsforvaltningen sætte fuldmagten i kraft. Fuldmagtshaver (den der har fået fuldmagt) kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I så fald anmodningen om ikrafttrædelse suppleres af en  lægeerklæring eller anden dokumentation på, at du, befinder dig i en tilstand, hvor du ikke selv kan varetage dine forhold.

Når din(e) fremtidsfuldmægtig(e) anmoder om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft, betales et gebyr på 900 kr. (2018). Statsforvaltningen foretager herefter en vurdering af, om du befinder dig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet. Såfremt betingelserne for at sætte fuldmagten i kraft er opfyldt, vil fremtidsfuldmagten blive offentliggjort i Personbogen således, banker, kommuner, advokater m.v. kan tilgå fuldmagten således at fremtidsfuldmagten i praksis kan bruges efter hensigten og uden nærmere risiko for misbrug. Statsforvaltningen fører derudover et ”hvilende” tilsyn med den som har fuldmagten, for på den måde at sikre, at fremtidsfuldmægtigen ikke foretager noget der kan stride imod dine interesser.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte JuridiskBistand ApS enten på info@juridisk-bistand.dk eller på tlf: 69134135.

Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.