Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
8 months siden

Vi søger for klient en landejendom i det optegnet område, gerne med jord til.
Det er ikke et krav at der er jord til, hvis det er det rigtige hus og sted.
Så overvejer i at sælge, eller kender I nogen der vil sælge så tage endelig fat i os på telefon 69 134 135 eller info@juridisk-bistand.dk

Må meget gerne deles🙏🏻
... Se MereSe Mindre

Vi søger for klient en landejendom i det optegnet område, gerne med jord til. 
Det er ikke et krav at der er jord til, hvis det er det rigtige hus og sted. 
Så overvejer i at sælge, eller kender I nogen der vil sælge så tage endelig fat i os på telefon 69 134 135 eller info@juridisk-bistand.dk  Må meget gerne deles🙏🏻

Fremtidsfuldmagter

Den 01.09.2017 trådte en ny ordning omkring de såkaldte fremtidsfuldmagter i kraft.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du bliver syg eller svækket eller i øvrigt mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

Økonomiske forhold omfatter bl.a. adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser. Personlige forhold omfatter derimod adgangen til at søge om offentlig hjælp, fx hjemmehjælp, komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal.

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger herunder ægtefælle og børn, eneste krav for en fuldmægtig er, at fremtidsfuldmægtigen ikke må være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.  Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne, som var handlingen foretaget af dig. Fuldmagten kan og bør således oprettes inden du går hen og bliver syg, men vil altså først træde i kraft i fremtiden, i tilfælde af sygdom eller lignende.

Før du udpeger en fremtidsfuldmægtig, bør du orientere og inddrage personen i dine overvejelser, således at du sikre dig, at han/hun har både evne og vilje til at varetage opgaven.

En fremtidsfuldmagt er set privat alternativ til værgemål. Fuldmagten kan i særdeleshed være vigtig i de tilfælde, hvor enten du, eller du og din ægtefælle er ejer af jeres ejendom. Uden en fuldmagt, bliver ægtefællens råden herover stærkt begrænset og næsten umulig.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt med NemID på www.tinglysning.dk. Herefter skal den vedstås for en notar, som skal bekræfte din identitet og at du i øvrigt er i stand til at oprette fuldmagten. Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr. (2018).  Er du derimod fritaget for digital post, kan du få oprettet en fysisk fremtidsfuldmagt som herefter skal oprettes ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen er også den myndighed der i øvrigt sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt. Hvis du, som fuldmagtsgiver, selv er i stand til det, kan du selv bede Statsforvaltningen sætte fuldmagten i kraft. Fuldmagtshaver (den der har fået fuldmagt) kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I så fald anmodningen om ikrafttrædelse suppleres af en  lægeerklæring eller anden dokumentation på, at du, befinder dig i en tilstand, hvor du ikke selv kan varetage dine forhold.

Når din(e) fremtidsfuldmægtig(e) anmoder om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft, betales et gebyr på 900 kr. (2018). Statsforvaltningen foretager herefter en vurdering af, om du befinder dig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet. Såfremt betingelserne for at sætte fuldmagten i kraft er opfyldt, vil fremtidsfuldmagten blive offentliggjort i Personbogen således, banker, kommuner, advokater m.v. kan tilgå fuldmagten således at fremtidsfuldmagten i praksis kan bruges efter hensigten og uden nærmere risiko for misbrug. Statsforvaltningen fører derudover et ”hvilende” tilsyn med den som har fuldmagten, for på den måde at sikre, at fremtidsfuldmægtigen ikke foretager noget der kan stride imod dine interesser.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte JuridiskBistand ApS enten på info@juridisk-bistand.dk eller på tlf: 69134135.

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.