Nyheder

Seneste indlæg

2 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Skal du separeres eller skilles? Eller sker der på anden måde ændringer i din familie, for eksempel navngivning af den lille ny eller adoption? Så skal du for fremtiden tage kontakt til Familieretshuset.

Fra den 1. april erstattede Familieretshuset Statsforvaltningen. Familieretshuset varetager en lang række opgaver, der berører den familiemæssige del af dit liv, herunder skilsmisse.

Ønsker du at blive skilt, og har du og din ægtefælle børn under 18 år sammen, vil jeres konkrete sag nu blive inddelt i enten en rød, gul eller grøn sag, afhængig af hvor enige I er om bopæl, samvær og forældremyndighed. Samtidig er det heller ikke muligt at blive skilt med det samme, selvom I er enige, når I har børn under 18 år. Dette kræver en refleksionsperiode på 3 måneder, med rådgivning fra Familieretshuset. Er I derimod uenige, kan sagen blive taget op i den nyoprettede Familieret. Som noget nyt bliver børnene også tildelt en kontaktperson, mens sagen behandles.
Denne nye håndtering af skilsmisser skyldes, at en ny skilsmisselov er trådt i kraft, sideløbende med oprettelsen af Familieretshuset.

Udover rådgivning i forbindelse med skilsmisser, hvor børn er impliceret, varetager familieretshuset også en lang række andre sager, f.eks. fremtidsfuldmagter for personer der er fritaget for digital post og dermed NemID, navneændring, faderskabssager, bidragssager m.m.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, står vi hos JuridiskBistand naturligvis til rådighed. Ring på 69 134 135, du kan også skriv til os på info@juridisk-bistand.dk, eller kom ind til en kop kaffe og en snak. Du finder os i Nyborg, Odense og i København.
... Se MereSe Mindre

Vidste du, At:

Mange tror at man skal dele alt lige efter et ægteskab– det er ikke nødvendigvis altid tilfældet

Som ægtefæller har man som udgangspunkt formuefællesskab og ved skilsmisse, skal ens nettoformue opgøres og deles.

Eksempelvis:

Manden ejer virksomhed, denne repræsenterer en værdi af 500.000 kr.

Manden har optaget lån til virksomheden for 600.000 kr.

Mandens nettoformue udgør her -100.000 og der skal ikke ske deling med hustru.

Konen har obligationer til en værdi af 200.000 kr.

Konen har et studielån på 50.000 kr.

Konens nettoformue udgør her 150.000 kr. og skal derfor give manden 75.000 kr.

HJÆLP TIL SKILSMISSE

Når man skal skilles, kan en bodeling være en uoverskuelig proces, lad JuridiskBistand hjælpe dig med at tage hånd om de lavpraktiske forhold i forbindelse med en skilsmisse.

VI KAN BL.A. HJÆLPE DIG MED AT UDARBEJDE:

§ Bodelingsoverenskomst

§ Stå for dialogen med din tidligere ægtefælle

§ Rådgive dig om dine rettigheder og forpligtigelser.

Er der børn der skal oprettes samværsaftale med, kan vi være behjælpelige med at oprette en.

Reglerne er anderledes hvis man ikke har indgået ægteskab, idet der ikke er opnået formuefællesskab. Det betyder at hver part som udgangspunkt udtager, det man har købt og såfremt man har købt ting i fællesskab skal disse deles mellem parterne.

En bodelingsoverenskomst kan derfor være en rigtig god løsning på en endelig afslutning efter endt samliv.

BODELINGSAFTALE KR. 4.500,-

*Der henvises i øvrigt til nedenstående produktark der angiver hvad der er indeholdt i prisen.

Prisen forudsætter at parterne er enige om vilkårene for deres skilsmisse/separation

Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.

Læs mere her