Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Nyt lovforslaget lyder på at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte.

Hvad betyder dette for dig?

Lea Wermelin (S) fremstiller lovforslaget med forventet 1. behandling den 22.10. Hvis lovforslaget vedtages, vil det fra april 2021 medføre, at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte. Dette vil for nuværende påhvile køber.

Du vil fra april, som køber, have pligt til at underrette omkring brændeovne der er fra før 2003, ved tinglysning af skøde.
Beviset for at din brændeovn er fra efter 2003 skal forevises Miljø- og Fødevarestyrelsen der herefter træffer afgørelse. Kan du ikke selv se hvor gammel din brændeovn er, kan du rekvirere en skorstensfejer til at udarbejde en erklæring.

Det er alene brændeovne der påtænkes at blive omfattet, og derfor ikke åbne pejse, kakkelovne, antikke brændeovne m.m.

Hensigten med loven er at få udskiftet de gamle brændeovne der står rundt om i landet, og hermed mindske partikelforureningen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os i JuridiskBistand hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp ved køb eller salg af fast ejendom. Tlf. 69 134 135, eller pr. mail på info@juridisk-bistand.dk
... Se MereSe Mindre

Vidste du, At:

Mange tror at man skal dele alt lige efter et ægteskab– det er ikke nødvendigvis altid tilfældet

Som ægtefæller har man som udgangspunkt formuefællesskab og ved skilsmisse, skal ens nettoformue opgøres og deles.

Eksempelvis:

Manden ejer virksomhed, denne repræsenterer en værdi af 500.000 kr.

Manden har optaget lån til virksomheden for 600.000 kr.

Mandens nettoformue udgør her -100.000 og der skal ikke ske deling med hustru.

Konen har obligationer til en værdi af 200.000 kr.

Konen har et studielån på 50.000 kr.

Konens nettoformue udgør her 150.000 kr. og skal derfor give manden 75.000 kr.

HJÆLP TIL SKILSMISSE

Når man skal skilles, kan en bodeling være en uoverskuelig proces, lad JuridiskBistand hjælpe dig med at tage hånd om de lavpraktiske forhold i forbindelse med en skilsmisse.

VI KAN BL.A. HJÆLPE DIG MED AT UDARBEJDE:

§ Bodelingsoverenskomst

§ Stå for dialogen med din tidligere ægtefælle

§ Rådgive dig om dine rettigheder og forpligtigelser.

Er der børn der skal oprettes samværsaftale med, kan vi være behjælpelige med at oprette en.

Reglerne er anderledes hvis man ikke har indgået ægteskab, idet der ikke er opnået formuefællesskab. Det betyder at hver part som udgangspunkt udtager, det man har købt og såfremt man har købt ting i fællesskab skal disse deles mellem parterne.

En bodelingsoverenskomst kan derfor være en rigtig god løsning på en endelig afslutning efter endt samliv.

BODELINGSAFTALE KR. 4.500,-

*Der henvises i øvrigt til nedenstående produktark der angiver hvad der er indeholdt i prisen.

Prisen forudsætter at parterne er enige om vilkårene for deres skilsmisse/separation

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.

Læs mere her