Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Nyt lovforslaget lyder på at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte.

Hvad betyder dette for dig?

Lea Wermelin (S) fremstiller lovforslaget med forventet 1. behandling den 22.10. Hvis lovforslaget vedtages, vil det fra april 2021 medføre, at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte. Dette vil for nuværende påhvile køber.

Du vil fra april, som køber, have pligt til at underrette omkring brændeovne der er fra før 2003, ved tinglysning af skøde.
Beviset for at din brændeovn er fra efter 2003 skal forevises Miljø- og Fødevarestyrelsen der herefter træffer afgørelse. Kan du ikke selv se hvor gammel din brændeovn er, kan du rekvirere en skorstensfejer til at udarbejde en erklæring.

Det er alene brændeovne der påtænkes at blive omfattet, og derfor ikke åbne pejse, kakkelovne, antikke brændeovne m.m.

Hensigten med loven er at få udskiftet de gamle brændeovne der står rundt om i landet, og hermed mindske partikelforureningen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os i JuridiskBistand hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp ved køb eller salg af fast ejendom. Tlf. 69 134 135, eller pr. mail på info@juridisk-bistand.dk
... Se MereSe Mindre

ER DU ENDT OP MED EN STOR GÆLD, SOM DU IKKE HAR UDSIGT TIL AT TILBAGEBETALE? – SÅ
ER GÆLDSSANERING MÅSKE VEJEN UD AF DET FOR DIG!

Kort fortalt 
Gældssanering går i det samlet hele ud på, at der bliver lavet en aftale mellem dig og de kreditorer, som du skylder penge, hvor gælden enten helt slettes eller bliver nedsat til en størrelse, der er realistisk for dig at tilbagebetale over en kortere årrække, typisk 5 år. Nedsættes gælden bliver der lavet en samlet afdragsordning, hvor du skal betale
et månedligt beløb i hele perioden.

Det er alene personer, der kan søge om
gældssanering.

Du skal være opmærksom på, at du skal leve på et stramt budget i den periode, hvor du er under gældssanering. Det er i den periode vigtigt, at du overholder afdragende, da aftalen ellers bortfalder og du skal betale hele din gæld tilbage.

BETINGELSERNE FOR EN GÆLDSSANERING

Før du kan få gældssanering, er der to betingelser, der skal være opfyldt:

 1. Du kan ikke betale din gæld – hverken nu eller har udsigt hertil
 2. Gældssaneringen vil medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Derudover er der en række yderligere forhold, der kan forhindre, at du kan få gældssanering, herunder hvis:

 • dine økonomiske forhold er uafklarede, hvis du f.eks. er arbejdsløs, studerende el. lign.
 • du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, f.eks.:
  • Optaget ny gæld på et tidspunkt, hvor du ikke kunne betale den gæld, du allerede havde
  • Gælden er stiftet med henblik på forbrug
 • du har stiftet en ikke uvæsentlig del af gælden ved strafbare eller erstatningspådragende forhold
 • du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det
 • du har indrettet dig med henblik på at få gældssanering
 • du har stiftet ny gæld efter gældssaneringssag er indledt
 • du har ikke udnyttet din fulde erhvervsevne

Det er skifteretten, der foretager en konkret vurdering af, om der er mulighed for gældssanering i hver enkelt sag, hvorfor skifteretten også kan nægte gældssanering, hvis der er andre grunde end de anførte, der taler imod en gældssanering.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED

Hos JuridiskBistand kan vi hjælpe dig med at få skabt et over din gæld og vurdere om du skal indlede en gældssanering, ligesom vi kan hjælpe dig med at udarbejde ansøgning og bistå dig i det videre forløb.

Kontakt os endelig for yderligere information.

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.

Læs mere her

Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Nyt lovforslaget lyder på at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte.

Hvad betyder dette for dig?

Lea Wermelin (S) fremstiller lovforslaget med forventet 1. behandling den 22.10. Hvis lovforslaget vedtages, vil det fra april 2021 medføre, at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte. Dette vil for nuværende påhvile køber.

Du vil fra april, som køber, have pligt til at underrette omkring brændeovne der er fra før 2003, ved tinglysning af skøde.
Beviset for at din brændeovn er fra efter 2003 skal forevises Miljø- og Fødevarestyrelsen der herefter træffer afgørelse. Kan du ikke selv se hvor gammel din brændeovn er, kan du rekvirere en skorstensfejer til at udarbejde en erklæring.

Det er alene brændeovne der påtænkes at blive omfattet, og derfor ikke åbne pejse, kakkelovne, antikke brændeovne m.m.

Hensigten med loven er at få udskiftet de gamle brændeovne der står rundt om i landet, og hermed mindske partikelforureningen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os i JuridiskBistand hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp ved køb eller salg af fast ejendom. Tlf. 69 134 135, eller pr. mail på info@juridisk-bistand.dk
... Se MereSe Mindre

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.