Nyheder

Seneste indlæg

2 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Skal du separeres eller skilles? Eller sker der på anden måde ændringer i din familie, for eksempel navngivning af den lille ny eller adoption? Så skal du for fremtiden tage kontakt til Familieretshuset.

Fra den 1. april erstattede Familieretshuset Statsforvaltningen. Familieretshuset varetager en lang række opgaver, der berører den familiemæssige del af dit liv, herunder skilsmisse.

Ønsker du at blive skilt, og har du og din ægtefælle børn under 18 år sammen, vil jeres konkrete sag nu blive inddelt i enten en rød, gul eller grøn sag, afhængig af hvor enige I er om bopæl, samvær og forældremyndighed. Samtidig er det heller ikke muligt at blive skilt med det samme, selvom I er enige, når I har børn under 18 år. Dette kræver en refleksionsperiode på 3 måneder, med rådgivning fra Familieretshuset. Er I derimod uenige, kan sagen blive taget op i den nyoprettede Familieret. Som noget nyt bliver børnene også tildelt en kontaktperson, mens sagen behandles.
Denne nye håndtering af skilsmisser skyldes, at en ny skilsmisselov er trådt i kraft, sideløbende med oprettelsen af Familieretshuset.

Udover rådgivning i forbindelse med skilsmisser, hvor børn er impliceret, varetager familieretshuset også en lang række andre sager, f.eks. fremtidsfuldmagter for personer der er fritaget for digital post og dermed NemID, navneændring, faderskabssager, bidragssager m.m.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, står vi hos JuridiskBistand naturligvis til rådighed. Ring på 69 134 135, du kan også skriv til os på info@juridisk-bistand.dk, eller kom ind til en kop kaffe og en snak. Du finder os i Nyborg, Odense og i København.
... Se MereSe Mindre

ER DU ENDT OP MED EN STOR GÆLD, SOM DU IKKE HAR UDSIGT TIL AT TILBAGEBETALE? – SÅ
ER GÆLDSSANERING MÅSKE VEJEN UD AF DET FOR DIG!

Kort fortalt 
Gældssanering går i det samlet hele ud på, at der bliver lavet en aftale mellem dig og de kreditorer, som du skylder penge, hvor gælden enten helt slettes eller bliver nedsat til en størrelse, der er realistisk for dig at tilbagebetale over en kortere årrække, typisk 5 år. Nedsættes gælden bliver der lavet en samlet afdragsordning, hvor du skal betale
et månedligt beløb i hele perioden.

Det er alene personer, der kan søge om
gældssanering.

Du skal være opmærksom på, at du skal leve på et stramt budget i den periode, hvor du er under gældssanering. Det er i den periode vigtigt, at du overholder afdragende, da aftalen ellers bortfalder og du skal betale hele din gæld tilbage.

BETINGELSERNE FOR EN GÆLDSSANERING

Før du kan få gældssanering, er der to betingelser, der skal være opfyldt:

 1. Du kan ikke betale din gæld – hverken nu eller har udsigt hertil
 2. Gældssaneringen vil medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Derudover er der en række yderligere forhold, der kan forhindre, at du kan få gældssanering, herunder hvis:

 • dine økonomiske forhold er uafklarede, hvis du f.eks. er arbejdsløs, studerende el. lign.
 • du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, f.eks.:
  • Optaget ny gæld på et tidspunkt, hvor du ikke kunne betale den gæld, du allerede havde
  • Gælden er stiftet med henblik på forbrug
 • du har stiftet en ikke uvæsentlig del af gælden ved strafbare eller erstatningspådragende forhold
 • du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det
 • du har indrettet dig med henblik på at få gældssanering
 • du har stiftet ny gæld efter gældssaneringssag er indledt
 • du har ikke udnyttet din fulde erhvervsevne

Det er skifteretten, der foretager en konkret vurdering af, om der er mulighed for gældssanering i hver enkelt sag, hvorfor skifteretten også kan nægte gældssanering, hvis der er andre grunde end de anførte, der taler imod en gældssanering.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED

Hos JuridiskBistand kan vi hjælpe dig med at få skabt et over din gæld og vurdere om du skal indlede en gældssanering, ligesom vi kan hjælpe dig med at udarbejde ansøgning og bistå dig i det videre forløb.

Kontakt os endelig for yderligere information.

Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.

Læs mere her

Nyheder

Seneste indlæg

2 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Skal du separeres eller skilles? Eller sker der på anden måde ændringer i din familie, for eksempel navngivning af den lille ny eller adoption? Så skal du for fremtiden tage kontakt til Familieretshuset.

Fra den 1. april erstattede Familieretshuset Statsforvaltningen. Familieretshuset varetager en lang række opgaver, der berører den familiemæssige del af dit liv, herunder skilsmisse.

Ønsker du at blive skilt, og har du og din ægtefælle børn under 18 år sammen, vil jeres konkrete sag nu blive inddelt i enten en rød, gul eller grøn sag, afhængig af hvor enige I er om bopæl, samvær og forældremyndighed. Samtidig er det heller ikke muligt at blive skilt med det samme, selvom I er enige, når I har børn under 18 år. Dette kræver en refleksionsperiode på 3 måneder, med rådgivning fra Familieretshuset. Er I derimod uenige, kan sagen blive taget op i den nyoprettede Familieret. Som noget nyt bliver børnene også tildelt en kontaktperson, mens sagen behandles.
Denne nye håndtering af skilsmisser skyldes, at en ny skilsmisselov er trådt i kraft, sideløbende med oprettelsen af Familieretshuset.

Udover rådgivning i forbindelse med skilsmisser, hvor børn er impliceret, varetager familieretshuset også en lang række andre sager, f.eks. fremtidsfuldmagter for personer der er fritaget for digital post og dermed NemID, navneændring, faderskabssager, bidragssager m.m.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, står vi hos JuridiskBistand naturligvis til rådighed. Ring på 69 134 135, du kan også skriv til os på info@juridisk-bistand.dk, eller kom ind til en kop kaffe og en snak. Du finder os i Nyborg, Odense og i København.
... Se MereSe Mindre

Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.