Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Nyt lovforslaget lyder på at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte.

Hvad betyder dette for dig?

Lea Wermelin (S) fremstiller lovforslaget med forventet 1. behandling den 22.10. Hvis lovforslaget vedtages, vil det fra april 2021 medføre, at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte. Dette vil for nuværende påhvile køber.

Du vil fra april, som køber, have pligt til at underrette omkring brændeovne der er fra før 2003, ved tinglysning af skøde.
Beviset for at din brændeovn er fra efter 2003 skal forevises Miljø- og Fødevarestyrelsen der herefter træffer afgørelse. Kan du ikke selv se hvor gammel din brændeovn er, kan du rekvirere en skorstensfejer til at udarbejde en erklæring.

Det er alene brændeovne der påtænkes at blive omfattet, og derfor ikke åbne pejse, kakkelovne, antikke brændeovne m.m.

Hensigten med loven er at få udskiftet de gamle brændeovne der står rundt om i landet, og hermed mindske partikelforureningen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os i JuridiskBistand hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp ved køb eller salg af fast ejendom. Tlf. 69 134 135, eller pr. mail på info@juridisk-bistand.dk
... Se MereSe Mindre

STIFTELSE AF APS

For at stifte et ApS, skal du stille med 50.000 kroner i selskabskapital.
Det er muligt at stifte flere ApS’er med det samme 50.000 kroner, f.eks.
holding og drift med brug af samme kapital.

Husk en ejeraftale. Når du stifter et selskab sammen med en eller flere
personer, bør du stifte en ejeraftale. Uden en ejeraftale er væsentlige ting – som fx forkøbsret og meget mere – ikke reguleret. En ejeraftale skal laves mens alle er gode venner – ideelt i starten af selskabets levetid.

Med årene er kravene til selskabskapitalen faldet fra 125.000 kroner til
80.000 kroner og nu 50.000 kroner.

De 50.000 kroner i selskabskapital er hvad selskabet minimum hæfter med. Hvis selskabet går konkurs, hæfter du som ejer ikke personligt. Det er muligt løbende at flytte overskuddet i ’sikker havn’ med et holdingselskab – mere herom i afsnittet længere nede

STIFTELSE AF IVS

IVS er en forkortelse for iværksætterselskab. Det er den nyeste selskabstype og har været tilgængelige siden 1. januar 2014.

Med et IVS får du alle de kendte fordele fra et ApS, men du skal kun stille med 1 krone i selskabskapital i modsætning til de 50.000 kroner i et ApS.

Der er dog få, særlige regler for IVS’er:

  • Du skal løbende opspare 25 % af selskabets overskud indtil der står 50.000 kroner i egenkapital; Herefter er det nemt at omdanne til et ApS.
  • IVS’et skal stiftes med kontanter og ikke fx maskiner – sidstnævnte kaldes apportindskud og er kun en mulighed med ApS’er og A/S’er

Såvel IVS’er som ApS’er skal aflevere et offentligt regnskab, er underlagt
selskabsloven og kan omdannes til A/S’er.

Et iværksætterselskab er et godt alternativ til et ApS, hvis der ikke er mulighed for at stille de 50.000 kroner i selskabskapital for sidstnævnte. Vilkårene er reelt de samme

Den eneste ulempe du som indehaver af et IVS i praksis kan opleve er, du nogle gange skal stille med personlig hæftelse eller kaution, da du ingen selskabskapital har. Det gælder bl.a. hos nogle banker og nogle leverandører. Med tiden kan du omdanne til et ApS.

STIFTELSE AF HOLDING SELSKAB

Et Holdingselskab er teknisk set bare et selskab – være det sig IVS, ApS eller A/S – der ejer, helt eller delvist, andre selskaber.

Du kan også oprette et kombineret holding- og driftsselskab, hvor der er aktivitet, samtidigt med at selskabet ejer dele af andre selskaber.

Når du stifter et holdingselskab, ejer du personligt dine anparter i holdingselskabet – mens det er holdingselskabet, der ejer dine anparter i driftsselskaber.

Dette giver en række fordele:

  • Du kan rykke overskud fra driftsselskab over i holdingselskab, hvor de er beskyttet og derved minimere risikoen
  • Du kan eje dele i andre selskaber gennem dit holdingselskab og derved eje dem alene fremfor at eje dem i et driftsselskab, du måske deler med andre

Den eneste væsentlige ulempe er, du skal aflevere et ekstra regnskab.
Holdingselskabers regnskaber er dog som regel formsager og hurtige at lave, da aktiviteten er stærkt begrænset.

JuridiskBistand anbefaler som udgangspunkt altid at stifte et holdingselskab i forbindelse med nye selskaber. Det er nemmere og billigere at gøre fra starten af end senere.

Du kan have fælles holdingselskaber, men det er som regel nemmere, hvis du ejer dit holdingselskab selv og derved har fuld handlefrihed både når det kommer til selskabets ageren, skat og investeringer. Et holdingselskab kan registreres i en passende branchekode.

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.

Læs mere her

Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks siden

JuridiskBistand ApS

Nyt lovforslaget lyder på at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte.

Hvad betyder dette for dig?

Lea Wermelin (S) fremstiller lovforslaget med forventet 1. behandling den 22.10. Hvis lovforslaget vedtages, vil det fra april 2021 medføre, at alle brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte. Dette vil for nuværende påhvile køber.

Du vil fra april, som køber, have pligt til at underrette omkring brændeovne der er fra før 2003, ved tinglysning af skøde.
Beviset for at din brændeovn er fra efter 2003 skal forevises Miljø- og Fødevarestyrelsen der herefter træffer afgørelse. Kan du ikke selv se hvor gammel din brændeovn er, kan du rekvirere en skorstensfejer til at udarbejde en erklæring.

Det er alene brændeovne der påtænkes at blive omfattet, og derfor ikke åbne pejse, kakkelovne, antikke brændeovne m.m.

Hensigten med loven er at få udskiftet de gamle brændeovne der står rundt om i landet, og hermed mindske partikelforureningen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os i JuridiskBistand hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp ved køb eller salg af fast ejendom. Tlf. 69 134 135, eller pr. mail på info@juridisk-bistand.dk
... Se MereSe Mindre

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.