@Persondata og cookie-politik

 

Denne hjemmeside www.juridisk-bistand.dk (herefter “Hjemmesiden”) udbydes og ejes af JuridiskBistand ApS, Nørrevoldgade  32, 5800 Nyborg, CVR nr. 36 70 18 89 (herefter “JB”).

1. Persondata

Som en naturlig del af at levere Hjemmesiden vil JB som dataansvarlig indhente og behandle visse personoplysninger om dig som bruger. JB vil via Hjemmesiden indsamle og behandle følgende personoplysninger:

i.          e-mailadresse

ii.          brugernavn og adgangskode

iii.          navn

iv.          arbejdsplads

v.          information indeholdt i jobansøgninger og andre dokumenter, der uploades på Hjemmesiden som en del af jobansøgningsprocessen

vi.          IP adresse

vii.          oplysninger om din browser og din færden og adfærd på Hjemmesiden

JB’s indsamling og behandling af personoplysninger om dig sker på baggrund af JB’s legitime interesse i at behandle dine personoplysninger og det vurderes, at JB’s interesse i at behandle personoplysningerne overstiger dine interesser.

JB’s legitime interesse består i, at personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende nyhedsbreve eller anden relevant information (når brugeren specifikt anmoder om dette), i forbindelse med registrering og koordinering ved deltagelse i seminar samt med henblik på kontakt i forbindelse med jobansøgninger og registrering i vores CV-database (du vil få selvstændig information om vores behandling af dine personoplysninger til brug for jobansøgninger og registrering i CV-database når du sender en ansøgning). Nogle oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, se afsnit 2 nedenfor.

Alle dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til ovenstående formål.

JB anvender tredjepartsleverandører af IT ydelser, som vil have adgang til og behandle dine personoplysninger på vegne af JB. Hvis en tredjepartsudbyder behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette enten ske på baggrund af EU-U.S. Privacy Shield eller Kommissionens standardbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af personoplysninger ved at skrive til info@juridisk-bistand.dk

Medmindre JB er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, vil JB opbevare dine personoplysninger som følger: JB vil opbevare personoplysninger indsamlet til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller anden relevant information, indtil du framelder dig modtagelse heraf. Oplysninger indsamlet i forbindelse med registrering og koordinering ved deltagelse i seminar vil blive slettet senest 6 måneder efter det pågældende seminar har fundet sted. De oplysninger, der gemmes i cookies slettes efter de perioder, der fremgår nedenfor.

Du har i henhold til de persondataretlige regler følgende rettigheder:

Ret til indsigt. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som JB opbevarer og behandler om dig ved at skrive til info@juridisk-bistand.dk

Ret til at gøre indsigelse. Du kan altid gøre indsigelse mod JB’s behandling af dine personoplysninger ved at skrive til info@juridisk-bistand.dk

Ret til at få rettet data. Du kan altid anmode om at få rettet dine personoplysninger ved at skrive til info@juridisk-bistand.dk

Ret til at få slettet data. Du kan altid anmode om at få slettet dine personoplysninger ved at skrive til info@juridisk-bistand.dk

Ret til at begrænsebehandlingen. Du kan altid anmode om, at JB begrænser behandlingen af dine personoplysninger mens en konkret anmodning behandles ved at skrive til info@juridisk-bistand.dk

Klagemulighed. Hvis du ønsker at klage over JB’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

2. Cookies

Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr, når en hjemmeside besøges. Cookies anvendes i dag af næsten alle hjemmesider, og disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren besøger og anvender.

Tredjepartscookies

JB lægger ikke selv cookies på Hjemmesiden, men har tilladt, at to tredjeparter, herunder Google Analytics og Wizdom gør det.

JB benytter Google Analytics, der lagrer og tilgår cookies på Hjemmesiden med henblik på at generere statistik over brugernes besøg på JB’s Hjemmeside. JB bruger desuden cookies fra Google Analytics til at kunne optimere brugervenligheden og funktionaliteten af Hjemmesiden, herunder den enkelte brugers informationssøgning.

Nedenfor følger en liste over de cookies, som bruges på Hjemmesiden, og som lægges af Google Analytics:

CookienavnLevetid
ASP.NET_Sessionid – Session CookieSession cookie, der udløber når browseren lukkes.
JB_acVedvarende cookie. Vil blive opbevaret højst 24 måneder, hvorefter den vil blive slettet.
_utmaVedvarende cookie. Vil blive opbevaret højst 24 måneder, hvorefter den vil blive slettet.
_utmbVedvarende cookie. Vil blive opbevaret højst 24 måneder, hvorefter den vil blive slettet.
_utmcVedvarende cookie. Vil blive opbevaret højst 24 måneder, hvorefter den vil blive slettet.
_utmzVedvarende cookie. Vil blive opbevaret højst 24 måneder, hvorefter den vil blive slettet.

JB benytter desuden cookies lagt af et eksternt webbureau med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og søgefunktionen. Nedenfor følger en liste over de cookies, som bruges på Hjemmesiden, og som lægges af Wizdom:

CookienavnLevetid
ASP.NET_Sessionid – Session CookieSession cookie, der udløber når browseren lukkes.

I forbindelse med brugen af cookies kan den tekniske opsætning af Hjemmesiden medføre, at brugerens IP-adresse bliver indsamlet og behandlet af Google Analytics. JB vil dog kun modtage denne oplysning i maskeret form, dvs. hvor visse dele af IP-adressen er slettet. Læs nærmere om Google Analytics’ politik for beskyttelse af dine personoplysninger her.

Fravalg af cookies

Via Hjemmesiden vil der ikke placeres cookies, såfremt du ikke har samtykket hertil. Hvis brugeren har accepteret cookies kan samtykket altid tilbagekaldes ved at skrive mail herom til info@juridisk-bistand.dk.

Brugeren kan desuden ændre opsætningen i internetbrowseren og dermed fravælge brugen af cookies. Find en udførlig vejledning til, hvordan cookies fravælges her.

Bemærk, at visse af Hjemmesidens funktioner, for eksempel jobagenten, i visse tilfælde kan forudsætte, at brug af cookies accepteres af brugeren og er aktiveret. For spørgsmål eller yderligere oplysninger om JB’s brug og behandling af cookies, kontakt da venligst den ansvarlige for Hjemmesiden på info@juridisk-bistand.dk